Natursnokar den 29 april 2018

Denna vackra majförmiddag besökte vi barnens favoritplats en liten damm i Holmeja. På vägen dit kryssade vi arter på en liten bricka, artbingo. Det blev några fåglar som blåmes, bofink och talgoxe, växter vi hittade var tex. svalört och vitsippa och vi hittade även fjärilar som citronfjäril och nässelfjäril. Väl framme håvade vi i dammen där det fanns både trollsländelarver och någon fisk. Snokarna och grodorna var också intressanta precis som den välsmakande fikan.