Program 2016

PROGRAM 2016

 

P1040353 - Kopia

studieframjandet


 

Start den 29 Augusti med fortsättning – Röjning.

Föreningen röjer 5-6 gånger under hösten på Hunnerödsmosse. Dessa tillfällen är oftast på vardagar mellan 9-13. Du som är intresserad och vill hjälpa till, kontakta Tommy Nilsson tel. 40 28 46, 0709- 64 76 97. Föreningen har liar och röjsågar. Var och en tar med egen matsäck. Föreningen bjuder på korv med bröd.
2-4 september.

Söndagen den 18 september.

Natursnokarna. Dagens tema är svamp- och luppupptäcksfärd. Samling vid sporthallen kl.10.00. Medtag matsäck. Grill finns. Se också texten i början av programmet.

Lördagen den 24 september. Samling vid sporthallen kl.10.00

Svampexursion plats meddelas senare
Ansvarig Gunder Jönsson.

1-P1070564
Söndagen de 2 oktober.

Vi blir guidade på Kivik Esperöd Arboretet. Guidningen tar ca 1,5 timme, grundavgift är 500:- som föreningen står för, deltagare avgift på 10:- /person. Samling vid sporthallen kl.9.00. Medtag matsäck.
Ansvarig: Göran Dahl tel. 40 27 71, 0706-76 27 71

Vecka 40.

Miljövänliga veckan!
Fredagen 18 november, kl.18.00.

Höstfest i Vismarlövs Café och Bagarstuga. I år bjuds vi på följande: Entrérätt: stekt sill i ättika på bröd med crème fraiche, rödlök och kapris. Huvudrätt: kalops, potatis, grönsaker och rödbetor. Efterrätt: chokladmousse och kaffe.
Anmälan om deltagande och önskan om samåkning görs till Marianne Nilsson senast den 8 november, tel. 40 28 46. Pris: 200:- / person.

Avgiften inbetalas till föreningens bankgiro 868-3526. OBS! Glöm ej avsändare. Du som hjälper föreningen att röja på Hunneröd blir bjuden på denna fest, men du måste anmäla dig.
Söndagen den 20 november. Vandring på Måkläppen. Samling vid sporthallen kl.9.00. Medtag matsäck.
Ansvarig: Tommy Nilsson tel.
40 28 46, 0709-64 76 97.

Söndagen den 4 december.

Natursnokarna. Dagens tema är spårtecken. Samling vid sporthallen kl.10.00. Medtag matsäck. Grill finns. Se också texten i början av programmet.

2017

Söndagen 8 januari.

Vinterpromenad med korvgrillning.
Medtag egen dryck. Föreningen bjuder på korv med tillbehör.
Samling: Sporthallens parkering kl. 10.00.
Ansvarig: Marianne och Tommy Nilsson, tel. 40 28 46, 070-277 15 63, 070-964 76 97.

Söndagen 12 februari

Örnsafari. Utflykt med hopp om att se örnar vid Svedalas sjöar. Medtag fika. Samling: Sporthallens parkering kl. 10.00
Ansvarig: Anette Barr tel. 0763-37 33 63.

 

Tidigare programpunker:

Söndagen 14 februari.

Örnsafari. Utflykt med hopp om att se örnar vid Svedalas sjöar. Medtag fika. Samling: Sporthallens parkering kl. 10.00
Ansvarig: Anette Barr tel. 0763-37 33 63.

havsörn
Tisdagen 1 mars.

Göran Johannesson är gäst hos Svedala föreläsningsförening. Han föreläser om Hjortdjur. Pingstkyrkan, Sveagatan 12 kl. 19.15.
Torsdagen den 10 mars.

Årsmöte.
Efter förhandlingarna visas bilder från 2015 års aktiviteter och på naturpärlor i kommunen.
Föreningen bjuder på lätt förtäring. Erlandsdalsgården, kl. 19.00.
Ansvarig: Marianne Nilsson, tel. 40 28 46, 0702-77 15 63.

Årsmötet ägde rum torsdagen den 10 mars 2016, klockan 19.00 på Erlandsdalsgården, Svedala.

Föreningen bjuder på lätt förtäring.Efter förhandlingarna visas bilder från 2015 års aktiviteter och på naturpärlor i kommunen.
Besök oss också på
Facebook: https://sv-se.facebook.com/NaturskyddsforeningenISvedala
Hemsidan: https://svedala.naturskyddsforeningen.se/
Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
6. Verksamhetsberättelse
7. Kassaberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för 2015 års styrelse
10. Val av ordförande för 2016
11. Val av ledamöter och suppleanter för 2016-2017
12. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 2016
13. Val av valberedning för 2016
14. Övriga frågor
15. Information, program etc.
16. Mötets avslutande
2015 års verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse kommer att finnas på årsmötet och kommer att finnas på vår hemsida senast 1 vecka innan årsmötet. Önskar du/ni berättelserna hemsända? Kontakta Marianne på tel. 040-40 28 46.
Inför verksamhetåret 2016 är valberedningen behov av förslag på ledamöter/funktionärer. Lämna förslag till Tommy Nilsson, 0709-64 76 97 eller tommyba.nilsson@telia.com.
Praktiska råd angående utflykter.
Klä dig efter rådande väder. Vid alla våra utflykter tänker vi på miljön därför samåkning, du som passagerare betalar 5:-/mil, minimiavgiften är 10:-. Kikare, flora- och fågelbok är inte fel att ha med sig när vi ger oss ut på våra utflykter. Föreningen har handkikare till utlåning.
Natursnokarna – barn- och familjeverksamhet.
Natursnokarna vill välkomna barn tillsammans med vuxna ut i naturen. Vi gör utflykter på ca 2 timmar då vi lär oss om naturen genom att leka, upptäcka och undersöka i något naturområde. Alla barn tillsammans med föräldrar, mor- eller farföräldrar är välkomna.
Svedalas snokar är inbjudna till Trelleborgskretsen natursnokar, se programmet.
Ansvariga för natursnokarna: Anette Barr tel. 0763-37 33 63, Annica Nettrup tel. 0733-41 41 47 och Richard Richardsson tel.
0705-73 93 71.
Läs gärna mer om natursnokarna på www.naturskyddsföreningen.se
Söndagen den 13 mars.

Natursnokarna. Dagens tema är vårtecken. Samling vid sporthallen kl.10.00. Medtag matsäck. Grill finns. Se också texten i början av programmet.

Lördagen den 16 april.

Falsterbo fågelstation och Katastrofhjälp fåglar och vilt. Vi börjar 9.00 med ett studiebesök vid Falsterbo fyr. Karin Persson kommer att guida. Kostnad 40:-/pers.
Kl. 11.00-12.00 tar Jan-Åke Hillarp emot oss i norra Skanör och visar oss katastrofhjälpens lokaler och berättar om hur de tar emot skadade fåglar och andra djur.
Vi samåker från Sporthallens parkering kl. 8.15. Ta gärna med fika och kikare.
Ansvarig: Marianne Nilsson tel. 40 28 46, 0702-77 15 63.

_DSC7045_tonemapped - Kopia - Kopia
Måndagen den 25 april.

Kvällstur för fågelintresserade. Glöm inte kvällsfikan. Samling: Sporthallens parkering kl.18.00.
Kontakt: Anette Barr tel. 0763-37 33 63.

Måndagen den 2 maj.

Kvällstur för fågelintresserade. Glöm inte kvällsfikan. Samling: Sporthallens parkering kl.18.00.
Kontakt: Anette Barr tel. 0763-37 33 63.

Fredag den 6 maj.

Vi besöker Gärdslövs Byalags Kolmila. Nygrillad mat från trakten, 70:-/person.Samling: Sporthallens parkering kl.11.00, (Gärdslöv kl.12.00). Obs! rökig miljö.
Ansvarig Henrik Åkesson. Anmälan till Marianne Nilsson tel. 40 28 46 senast den 28 april.

Måndagen den 9 maj.

Kvällstur för fågelintresserade. Glöm inte kvällsfikan. Samling: Sporthallens parkering kl.18.00.
Kontakt:Anette Barr tel. 0763-37 33 63.

Måndagen den 16 maj.

Kvällstur för fågelintresserade. Glöm inte kvällsfikan. Samling: Sporthallens parkering kl.18.00.
Kontakt: Anette Barr tel. 0763-37 33 63.

Torsdagen den 19 maj.

Vi tar en kvällstur till Stjärneholm och Prästaskogen. Medtag fika. Samling: Sporthallens parkering kl. 18.00
Ansvariga Marianne och Tommy Nilsson, tel.40 28 46, 0709-64 76 97.

Söndagen den 22 maj.

Natursnokarna. Dagens tema är håvning, trollsländor. Samling vid sporthallen kl.10.00. Medtag matsäck. Grill finns. Se också texten i början av programmet.

Måndagen den 23 maj.

Kvällstur för fågelintresserade. Glöm inte kvällsfikan. Samling: Sporthallens parkering kl.18.00.
Kontakt: Anette Barr tel. 0763-37 33 63.

_DSC4552_tonemapped - Kopia - Kopia
Lördagen den 28 maj.

Vi gör en tur till naturen i trakten av Billinge och Stockamöllan. Medtag fika. Samling: Sporthallen kl. 9.00.
Ansvarig: Gunder Jönsson, tel. 0763-37 33 63.

Fredagen den 6 juni.

Nationaldagsfirande Samling och tid: se kommunens information.
Ansvariga: Marianne och Tommy Nilsson, tel.40 28 46, 0709-64 76 97. Efteråt bjuder föreningen på fika.

Torsdagen den 16 juni.

Följ med när föreningen ringmärker tornfalksungar. Glöm inte kvällsfikan. Samling: Sporthallens parkering kl.18.00. Ansvarig: Anette Barr tel. 0763-37 33 63.

Söndagen den 19 juni.

”De vilda blommornas dag”. Vi tittar på blommor på vår mosse, Hunneröd. Ta med kaffekorg. Samling: Sporthallens parkering kl.10.00.
Ansvariga: Marianne och Tommy Nilsson, tel.40 28 46, 0709-64 76 97.

Lördagen den 23 juli.

besöker vi Hallongården på Söderslätt. Där odlas hallon, krusbär, björnbär och sparris.
Gårdsbutik med försäljning av bär, saft, sylt, marmelader och hantverk. Café. Djur i hagarna.
Samling: Sporthallens parkering kl. 10,00.
Ansvarig: Inger och Åke Thörnblad tel.401017, 0730275570.

Torsdagen den 28 juli.

Vi hoppas få se alkonblåvinge och klockgentiana på Hunnerödsmosse. Medtag fika. Samling:
Sporthallens parkering kl.18.00.
Ansvariga: Marianne och Tommy Nilsson, tel.40 28 46, 0709-64 76 97.

ag
Måndagen den 15 augusti.

Kvällstur för fågelintresserade. Glöm inte kvällsfikan. Samling: Sporthallens parkering kl.18.00.
Kontakt: Anette Barr tel. 0763-37 33 63.

Söndagen den 21 augusti.

Vi bekantar oss med trollsländor och fjärilar. Samling vid sporthallen kl.12.00. Medtag matsäck.
Ansvariga: Anette Barr tel. 0763-37 33 63 och Annica Nettrup tel. 0733-41 4147.

Måndagen den 22 augusti.

Kvällstur för fågelintresserade. Glöm inte kvällsfikan. Samling: Sporthallens parkering kl.18.00.
Kontakt: Anette Barr tel. 0763-37 33 63.

Måndagen den 29 augusti.

Kvällstur för fågelintresserade. Glöm inte kvällsfikan. Samling: Sporthallens parkering kl.18.00.
Kontakt: Anette Barr tel. 0763-37 33 63.

Besök gärna Falsterbo Bird Show.

Måndagen den 5 september.

Kvällstur för fågelintresserade. Glöm inte kvällsfikan. Samling: Sporthallens parkering kl.18.00.
Kontakt: Anette Barr tel. 0763-37 33 63.

Torsdagen den 8 september.

Kronhjortsbröl vid Vomb. Medtag fika. Samling: Sporthallens parkering kl.18.00.
Ansvarig: Åke Thörnblad, tel. 40 10 17, 0730-27 55 70.