Föreningsnytt

Ordförande har ordet

Det har varit ett händelse- och lärorikt år för mig som antog utmaningen att sitta som ordförande för föreningen efter årsmötet 2013. Skulle jag klara det och hade jag tillräckliga kunskaper för att ersätta Gustav Törnqvist var funderingar som dök upp. Under detta mitt första år som ordförande har vi arbetat med att försöka locka yngre personer som medlemmar. Vi har bl.a. dragit igång Natursnokar där vi erbjuder aktiviteter för barn och föräldrar ute i naturen. Sponsorer för detta är IKEA som gjort det möjligt för oss att köpa in luppar, kikare, stormkök mm. att använda vid Natursnoksaktiviteterna.

En Facebooksida har också startats där vi lägger ut kommande exkursioner samt bilder från dem. Med sidan hoppas vi kunna nå ut till fler personer i och utanför kommunen och då gärna de lite yngre eventuella nya medlemmarna också.

Föreningens inventeringsruta för trollsländor kring Björkesåkrasjön avslutades detta år. Det innebär att vi anser oss ha fullföljt vårt åtagande att undersöka vilka trollsländearter som finns i den 5×5 km stora inventeringsrutan. Detta har vi gjort för projektet Trollsländor i Skåne.

Arbetet vid Hunneröds mosse har fortsatt och våra engagerade medlemmar som arbetar på med lie, röjsåg och räfsa har i år utbildat sig i sig i naturvårdsbränning. Detta har även testats under våren på en liten del av mossen och den kommande våren kommer en större del av mossen att brännas av. Ännu har vi inte kunnat se någon skillnad på det brända området och det området som har röjts med de vanliga redskapen, men året kanske för med sig nya observationer.

Tornfalksprojektet har även det fortsatt under året med 71 ringmärkta ungar.

I november representerade tre styrelsemedlemmar föreningen vid konferensen ”Biologisk mångfald” som ägde rum på Falsterbo kursgård. Det var många intressanta frågor som stod på programmet. Östersjöns dykänder, våra stora däggdjurs ökning de senaste åren, ålgräsängar samt fladdermöss var några föreläsningar deltagarna fick lära sig mera om.

Jag hoppas att våra nya aktiviteter bidrar med många nya unga och äldre medlemmar som kanske till och med vill sitta med i vår trevliga styrelse där vi söker nya representanter.

 

Anette Barr

 

Vem gjorde vad 2013.

 

Styrelse

Ordförande: Anette Barr.

Vice ordförande, kassör, PR- och pressansvarig: Knut Nilsson.

Föreningssekreterare och medlemsansvarig: Annica Nettrup.

Protokollsekreterare och programansvarig: Marianne Nilsson.

Studieorganisatör: Nils-Johan Ekbladh.

Ledamöter: Åke Thörnblad och Henrik Åkesson.

Suppleant: Elsie Svensson.

Webansvarig

Kjell Gustafsson / Jonathan Barr

Revisorer

Mats Oreby och Sven Kristerson.

Suppleant: Christer Carlsson.

Valberedning

Ulla Andersson och Tommy Nilsson

 

Ekonomi och revisionsberättelse

 ekonomi

ekonomi2 

 

Verksamhetsberättelse för år 2013.

Av Annica Nettrup och Anette Barr

 

Januari

Årets aktiviteter började med en vintervandring vid Kullatorpet. Enligt ryktet skulle det finnas nötkråkor i området, men när vi kom dit hade de gett sig av. Vi var 15 som vandrade runt i det vackra snötäckta landskapet. Grillningen blev något misslyckad då det blev stopp i gastillförseln på grund av att det var minusgrader. Det blev ljummen korv, den gick ändå åt.

 

Februari

Den 10:e var styrelsen speciellt inbjudna till en träff med andra kretsar på Söderslätt för en promenad längs Tullstorpsån, där ett projekt med syftet är att belysa hur området bäst kan

utnyttjas för näringsrening, rekreation och biologisk mångfald. Ett femtontal medlemmar från de olika kretsarna promenerade längs ån och planerade ett kommande samarbete. Arter som havsörn, gärdsmyg och en flock vitkindade gäss gjorde oss sällskap.

Stor uppslutning blev det den 17:e vid vår årliga örnsafari. En karavan av bilar körde ut till Havgårdssjön, där vi stannade och kunde spana efter våra första örnar. På vägen till Näsbyholmssjön blev det ytterligare några stopp för spaning från bilarna. Väl framme vid sjön parkerade vi och promenerade ner till pumphuset. Under promenaden syntes ett flertal havsörnar men den vanligaste rovfågelarten var ormvråk. Fikan intogs efter promenaden och värmde gott denna kalla vinterdag. Dagen efter kunde man i Sydsvenskan läsa om den lyckade exkursionen.

 

Mars

Årsmötet den 14:e inleddes med avtackning av vice ordförande och föreningssekreterare Klaus Gustavsson. Ett fyrtiotal personer hade anslutit till mötet som Christer Carlsson valdes till ordförande för. Mötesförhandlingar innehöll bl.a. val av ny kretsordförande, ett uppdrag som Anette Barr tackade ja till. Efter förhandlingarna visade kretsens nya ordförande bilder från sin Sydafrikaresa. Under bildvisningen intogs räksmörgåsar från Vismarlövs Bagarstuga.

 

April

Den 7:e var det dags för den första träffen på Hunneröds mosse. Det som inte blev klart under den föregående hösten sköttes av 5 personer denna dag. Ett litet område sparades och den 10:e samlades samma gäng igen för att bränna av detta område. Tekniken kallas naturvårdsbränning och de ansvariga för projektet, Knut Nilsson, Åke Thörnblad och Klaus Gustavsson har fått utbildning på i Hörjelgården.

Vid vårens första fågelkväll den 15:e samlades 17 entusiastiska fågelintresserade. Färden denna kväll gick till Statarmuseet i Torup. Vädret var milt och temperaturen hade under dagen varit uppe på runt 18 grader. På vägen ner mot vattnet kunde tofsvipor, grågäss, fasaner och gulsparvar ses och höras. När vattnet kom inom synfält, stannade vi för att rikta in våra tubkikare och spana efter fler arter. I vattnet kunde sothöna, strandskata, vitkindad gås, bläsand, kricka, gräsand och vigg studeras. Helt plötsligt såg någon även en sädesärla. Efter ca en timme började fikan i ryggsäckarna göra sig påmind och vi slog oss ner för en fikastund. 27 fågelarter hade sammanlagt spanats in. Den 22:e och 29:e fortsatte fågelkvällarna med utflykter till Arriesjön och Börringe mad.

Torsdagen den 25:e var vi på ett uppskattat besök på salladspackeri i Norrvidinge. Under sommaren packar de från egna odlingar och resten av året packas importerad sallad. De har två linjer, varav den ena är färdigsköljd sallad för konsumtion direkt från påsen. Det var denna linje vi fick följa, från invägning till paketering. Köper vi färdigsköld sallad från detta packeri har vi nu sett hur den behandlas och behöver inte skölja den innan vi äter den.

Sopplunch intogs på Bialitt, ärt- eller kräftsoppa stod på menyn, till detta serverades bröd med tillbehör, måltiden avslutades med kaffe och kaka.

 

Maj

Fågelkvällarna fortsatte den 6:e och den 13:e med besök bl.a. till Börringe mad igen samt Torreberga ängar. Som avslutning på vår fågelgrupp besökte 18 personer den 20:e Spillepengen och guidades av Kenneth Bengtsson ornitolog och vice ordförande i Skånes ornitologiska förening. Guidningen började vid Spillepengens backsvalekoloni där mängder av backsvalor flög fram och tillbaka in och ut, runt och ovanför bohålen. Efter detta skådespel promenerade vi och ställde oss med utsikt över bukten. En flock dvärgmåsar befann sig också just denna kväll till vår lycka vid Spillepengen. Annat av intresse som vi fick uppleva under kvällen var skärfläckor som jagade bort en röd glada, ett antal ejdrar och deras ca 80 ungar som simmat över från Saltholm för att leta föda samt fyra vackra myrspovar. Dessa observationer och fin guidning avslutade vårens fågelkvällar för den här gången.

Tornfalksprojektet har varit i gång i 20 år och fortsatte även i år. Ansvariga för projektet har varit Knut Nilsson, Åke Thörnblad och Nils-Johan Ekblad. Den 27:e var det dax för en första kontrollrunda av de 30 holkarna.

 

Juni

Nationaldagsfirande pågick som vanligt den 6:e vid Svedala centrum. Detta år hade vi tyvärr inga representanter med från föreningen.

Den 13:e anordnade föreningen ringmärkningskväll av tornfalksungar. Det blev en kväll med miserabelt väder, men 15 personer dök ändå upp och följde med till Ljunggården där 5 ungar ringmärktes.

Till de vilda blommornas dag den 16:e blev det för liten uppslutning. Två personer dök upp och regnet hängde i luften så de som kommit till mötesplatsen tog beslutet att ställa in.

 

Juli

Tornfalksprojektet var ute en sista gång för att ringmärka ungar den 3:e. Totalt fick 71 ungar ringar, men det var bara 16 häckningar som lyckades i år.

 

Augusti
Den 4:e besöktes Hunneröds mosse med för fullt blommande klockgentiana. Någon enstaka blåvinge sågs, och våra förhoppningar var att det var en alkonblåvinge . På backarna (delar av Friesbjär) norr om vår mosse passade vi på att leta efter praktnejlikan. Området där den enligt länsstyrelsen ska finnas var tidigare i vår inhägnat för att stänga ute betesdjur. Nu låg tråden nere och området var ordentligt avbetat. Det var då praktnejlikan skulle blommat men vi hittade ingen. Till denna utflykt lockas även personer från andra kommuner eftersom det är en unik miljö.

Den 12:e drog höstens fågelgrupp igång. Denna kväll dök endast två personer upp.
Veckan därpå den 19:e åkte vi till samma plats nämligen till Börringe mad. Då hade tolv intresserade infunnit sig. Börringe mad är ett ställe som vi inte tidigare besökt. Det ligger på vägen från Börringe station mot Anderslöv, mitt för Grönalund och är en tämligen nyanlagd våtmark. Vädret visade sig från sin bästa sida.
Fåglar som vi såg: Smådopping, gråhakedopping, drillsnäppa, skogssnäppa, svartsnäppa, rödbena, grönbena, enkelbeckasin, skedand, fiskljuse, brun kärrhök, trana, tofsvipa med flera vanliga arter.

Den 18:e var det åter dags för Insekternas dag. Vi anordnade en trollsländeexkursion där 13 trollsländeintresserade personer möttes upp. Utflykten detta år blev till Björkesåkrasjön och skogen runt omkring. Utflykten började med regn som lyckligtvis efter ca en halvtimme försvann för att ge plats till en solig himmel. Första arten hittades efter en stund och det var en sjöflickslända. De som aldrig hade sett en trollslända på nära håll fick nu en bra chans. De som ville fick även hålla sländan. Turen gick vidare längre in i skogen och längs stigen fann vi även höstmosaikslända, blågrön mosaikslända, blodröd ängstrollslända, brun mosaikslända och pudrad smaragd flickslända. Mindre korsnäbbar flög i skogen på flera ställen medan vi promenerade. När vi nådde bryggan slog vi oss ner för att fika på vår medtagna matsäck. Fikastunden bjöd på trollsländor, en havsörn på nära håll samt svanar och änder i sjön. De som orkade och ville kunde efter fikastunden följa med en runda in till de gamla torvgravarna som är belägna en liten bit in i skogen.

Vid fågelkvällen den 26:e åkte vi ännu en gång till Börringe mad eftersom några inte varit där tidigare och att det är ett ställe med många olika fågelarter. Förutom de arter vi noterade förra måndagen kunde vi lägga till: sparvhök, fjällvråk, gluttsnäppa, brushane och vi fick hjälp av en annan ornitolog att hitta svarthalsad dopping bland alla änder och vadare.
Även denna måndagskväll bjöd på ett strålande vackert väder. Den 27:e började höstens röjning på Hunneröds mosse. 5 personer (alla 65+) samlades i strålande solsken och arbetade med fyra egna och en inlånad röjsåg.

 

September

Årets sista fågelkväll den 2:e samlade nio personer. Vädret var lite opålitligt med lite duggregn. Vi tog oss till Bisbjär, som ligger mellan Börringesjön och Havgårdssjön. Därifrån promenerade vi till Havgårdssjöns västra sida. Fåglar som vi såg: Glada, trana, skäggdopping, knölsvan, snatterand, brunand, pilgrimsfalk, en flock grågäss som gick på fältet, i den flocken fanns en snögås.

Hunneröds mosse fick ännu ett besök med röjsågarna. Denna gång kom även representanter från Länsstyrelsen och var med. Sammanlagt utfördes lieslåtter och röjning under sex tillfällen under augusti och september månad. I genomsnitt var det 6,1 deltagare vid varje tillfälle, vilket innebär ca 170 timmars ideellt arbete. En del av området har även i år sparats för att brännas av till våren som kommer.

En vacker och ljummen sommarkväll den 12:e  var vi 16 personer som åkte i väg till Vomb. Över en ridstig såg vi ca 85 kronhjortar komma ut ur skogen och passera för att gå ut på ett öppet fält. Imponerande många! Vi satte oss för att fika vid en vacker solnedgång. Under tiden det skymde och dimslöjorna la sig lyssnade vi på bröl. När vi bröt upp var det mörkt och eftersom vi var på landet kunde vi se en fantastisk stjärnhimmel .

Oktober

Lördagen den 5:e blev det intressant fågelguidning vid Falsterbo fyr med P-G Bentz som berättade om de överflygande och flyttande fåglarna som passerade över oss. Han visade även några nyligen ringmärkta fåglar.

Den 20:e började med en blöt förmiddag och det var nog många som tänkt om inför vandringen på eftermiddagen. Vi blev bara tre personer som gick en promenad i bokskogen vid Torup. Vi njöt av den och tyckte synd om alla de som fegat ur…

Söndagen den 27:e var det dags för den första träffen för Natursnokarna (vår nya familjeaktivitet). Vid denna första utflykt gick färden till Holmejaskogen. Tillsammans var det sex barn och fem vuxna som ville utforska vad Natursnokarna och vad ledarna Anette och Annica kunde erbjuda.  En vandring på ca 20 minuter ledde oss fram till en av gölarna inne i skogen. Under vägen dit spanade vi på fåglar och andra saker med våra kikare. Vid gölen blev det tid till håvning och undersökning av smådjur. Barnen kunde slå i fakta böcker och ta reda på vilka djur de hade hittat. De kom fram till att det fanns ryggsimmare, buksimmare, iglar, trollsländelarver, grodor och fiskar i gölen. Det blev även tid för fika i det strålande solskenet och efter ca två timmar packade vi ihop våra saker för att ta oss tillbaka till bilarna igen. En lärande och givande förmiddag var till ända.

 

November

Fredagen den 22:e var det dags för Höst- och Jubileumsfest, 30 år. I år ägde höstfesten rum i Vismarlövs väv- och bagarstuga. Vi var ett trettiotal som deltog. Till entrérätt serverades det sillmacka med ägg och romsås, huvudrätt rökt tockafilé med potatisgratäng och exotiska frukter och till efterrätt äpplekaka, vaniljsås och en kopp kaffe. Allt intogs i en god stämning.

Årets sista fågelaktivitet blev en blåsig och solig dag vid Vellinge ängar söndagen den 22:e. Gert Grape guidade oss på sina marker. Vi såg bl.a. ängspiplärkor, två ägretthägrar, en stor flock ljungpipare och en ensam gluttsnäppa. En stor tjur höll koll på oss och vi på den när vi promenerade omkring på ängarna.

Den 26:e blev vi färdiga med röjningen på Hunneröds mosse. Även denna gång hade vi vackert väder och eftersom inga bensinröjare var igång blev det också lugnt och tyst. Vi har i år klarat av röjningen på fem gånger. Det har också varit ett
troget gäng på fem till åtta personer som varit med. Två små områden har sparats, och dessa ska vi bränna till våren, när vädret så tillåter.

 

Styrelsen vill också avslutningsvis säga ett stort tack till alla dem, som på olika sätt hjälpt föreningen med program och verksamhet under det gångna året.