Bantistel

På cykelvägen mellan Bara och Malmö finns landets enda bestånd av Bantitstel, en upp till en och en halv meter hög ört.
Stjälken är enkel eller fågrenig, upptill är den ullhårig och vingad av de nedlöpande bladen, de nedre bladen är skaftade.
Bladen är lansettlika, med helbräddad eller bukttandad kant som har stickande borst.
Bantistel bladens ovansida är grön, medan undersidan är grågrön och krushårig. Bantistel blommar från juli till september.
Blomkorgarna sitter ensamma och har purpurröda blommor.

Beståndet etablerades på 1890 talet troligen med frö som följde med tågen från europa, cykelvägen är en gammal järnvägsbank.

 

bantistel bantistel1