Fågelgruppen måndagkväll den 25 augusti

Kvällens tur gick till Arriesjön i vackert väder. 11 personer deltog. Fåglar som sågs: Bivråk, ormvråk, fiskgjuse, brun kärrhök, duvhök, häger, vitkindad gås, skäggdopping, tornseglare, hussvala, ladusvala, gräsand, sothöna m. fl. Nästa gång måndagen den 1 september blir den sista träffen för i år. Vi ses. Text: Knut Nilsson.

Läs mer

Fågelgruppen måndagkväll den 18 augusti

Även denna kväll besöktes Börringe mad, som tycks ha blivit ett favoritställe. Vädret var ganska kyligt och trots mörka moln föll inget regn. Fåglar som observerades: gluttsnäppa, smådopping, gråhakedopping, gräsand, häger, snatterand, brun kärrhök, sparvhök, havsörn, börringevråk, vigg, sothöna, tofsvipa, sädesärla, korp, ladusvala och hussvala. Nästa träff blir måndagen den 25 augusti. Text: Knut Nilsson

Läs mer