Börringesjön

borringesjon

 

Det böljande sydvästskånska sjö- och backlandskapet har mycket att erbjuda. Börringe- och Havgårdssjön med dess omgivningar är lättöverskådliga och fina rovfågellokaler under höst och vinter.

I Börringesjön finns en hägerkoloni, och i omgivningarna har kungsörn häckat under de senare åren. Höst, vinter och vår rastar stora mängder sjöfåglar, t.ex. gräsand och salskrake. Det finns gott om rovfåglar i omgivningarna, bl.a. glador, orm- och fjällvråkar. Området är ett av de säkraste i Skåne för att få se övervintrande havs- och kungsörnar.

Borren är en av landets största fornborgar. Den låg ursprungligen på en halvö som var avstängd mot landsidan av en mäktig vall, drottning Margaretas vall, cirka 1100 meter lång.

Vägbeskrivning
Från Svedala väg E65 mot Börringe. Sväng höger vid Börringekloster och fortsätt till Börringe station. Fornborgen ligger väster om Börringe station och vid nordöstra delen av Börringesjön.

Författare: Kjell Gustafsson