Bokskogen

bokskogen

Bokskogen vid Torup är ett fint utflyktsmål.

Malmö stad äger här Torups gods med Torups slott och ett stort skogsområde. Tillsammans med Ydingesjön och mark tillhörig Skabersjö gods utgör det Torups rekreationsområde. Rekreationsområdet ingår i det sydvästskånska ås- och sjölandskapet som riksdagen ansett vara ett av de tjugofem områden i Sverige som har speciella värden för rekreation och friluftsliv.
Dansbanestigen är en trevlig vandring. Efter c:a 500 meter hittar du en genväg till Statarmuséet. Om du fortsätter ytterligare c:a 500 meter så kommer du till ett fågeltorn från vilket du har en bra vy över  Torups våtmark en intressant, anlagd våtmark som hyser många änder, huvudsakligen om våren. Här häckar årta, skedand och möjligen även mindre strandpipare. Många bläsänder och krickor samt mindre antal av stjärtand kan på våren ses på våtängen.  Söder om våtmarken ligger Torups strövområde med delvis gammal lövskog och småfågelrika kärr.

bokskogen_dansbanestigen

 

bokskogen_torup

 

Torup har en historia som kan föras tillbaka till 1100-talet. Den ursprungliga borgen låg på en kulle kallad Askebacken, norr om de nuvarande ladugårdarna.

Det nuvarande slottet anlades 1537. Det restaurerades 1602-1630 och fick då i huvudsak det utseende det har idag. Den s.k. Mellangården vid entrén till slottsparken rymde ursprungligen herrskapsstallarna. Den byggdes om 1737.

1970 inköptes slottet med tillhörande markområden, parken och Bokskogen av Malmö kommun, som fullföljer traditionen från de tidigare ägarna att ”söken bevara vad I haven fått”. Torup och hela Torups rekreationsområde förvaltas av Malmö stad och är det enda slott inom Svedala kommuns gränser som visas för allmänheten.

Mer information hittar du på ”Malmö kommuns hemsida”.