Lökgroda

Lökgrodan är en medelstor art med en kroppslängd upp till cirka 70 mm hos
hondjur. Hanen är något mindre och blir upp till 56-58 mm. Detta gäller den skånska
populationen. I andra delar av det kontinentala utbredningsområdet anges kroppsstorleken upp till
80 mm. Kroppsformen är kompakt, det vill säga mer paddlik än grodlik. Ryggsidan är brokigt
tecknad med mer eller mindre stora kastanjebruna fläckar på ljusgrå eller ljusbrun botten. Arten
har stora ögon och i dagsljus vertikal, springlik pupill. Lökgrodan har en vass, hornlik grävknöl på
mellanfoten. Lökgrodan kan vid stress utsöndra ett tydligt
vitlöksdoftande sekret från hudkörtlarna.

I Svedala kommun kan Lökgrodan finnas i några få dammar väster om Svedala, arten är mycket svårsedd, inventeras
gör den när den spelar på våren, detta gör den under vattenytan och det kan därför ibland behövas
undervattensmikrofon för att höra dem.

lökgrodelokal