Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse

Naturskyddsföreningen Svedala 2019

 

Föreningen har bedrivit verksamhet i linje med föreningens stadgar under året.

Det har bestått i att enligt programmet ordna exkursioner, ha styrelsemöten och höstfest etc.

För att få ut barn och unga har vi använt ”natursnokarprogrammet, vilket varit uppskattat.

Föreningen har också sedan många år drivit ett projekt med hjälp åt tornfalkar genom att sätta ut holkar åt dessa, i det projektet ingår även att ringmärka tornfalksungar, vi har även en visning av denna verksamhet som är mycket välbesökt.

Föreningen röjer även på Hunnerödsmosse varje år, ett stort jobb som engagerar många och som gör att mossen inte växer igen och därmed låter växter och djur/insekter ha en chans att överleva.

Föreningen deltar även i Falsterbo bird show med flera volontärer som där hjälper till med programmet för att få våra yngre att intressera sig för naturen. Skolklasser från södra Skåne bjuds där in till ett späckat program.

 

Föreningar har 228 fullbetalda 1 hedersmedlem och 180 familjemedlemmar

Under året har styrelsen träffats 5 gånger

 

 

Styrelsen 2019

Styrelsen 2019 bestod av

Anette Barr Ordförande

Marianne Nilsson, protokollsekreterare

Tommy Nilsson, kassör

Åke Thörnblad, ledamot

Henrik Åkesson, ledamot

Gunder Jönsson, ledamot

Alexander Nordström, ledamot

Johnny Persson, suppleant

Göran Dahl, suppleant

 

Föreningen fortsätter sin verksamhet 2020 enligt uppgjort program och hoppas på fortsatt god uppslutning till sina olika verksamheter.

Ordföranden har ordet

Jag tittade tillbaka i mina anteckningar och upptäckte att det gått sju år sedan jag valdes till ordförande i Svedala naturskyddsförening.

Det finns frågor som är lika aktuella nu som då, som att vi vill att vår förening ska föryngras vilket inte är helt enkelt. Vi fortsätter med våra natursnokar där vi i år samarbetar med Trelleborgs naturskyddsförening som är väldigt framgångsrika när det gäller snokandet. Kanske kan de hjälpa oss att få fler besökare till våra träffar.

Vårt tornfalksprojekt står vi i föreningen själva för nu eftersom vi vill hjälpa till att bibehålla tornfalksbeståndet trots att de inte längre anses hotade. Tornfalkarna bidrar också i vår förening till att barn och vuxna får möjlighet att komma nära dessa vackra rovfåglar när vi har vår årliga visning. Att få möjlighet att komma nära något så förundransvärt som en liten tornfalksunge tror och hoppas jag bidrar till intresset för att vilja vara med och värna om vår så sårbara natur ska skapas. Jag tror att naturen behöver människor som respekterar både allt levande och naturen för att ge båda en chans att bevaras. Vi är ju trots allt beroende av båda, både för vår fysiska överlevnad, men också för vårt psykiska välmående.

Min förhoppning är att genom att sprida naturintresset bland våra barn och unga kan vi skapa en värld där pengar och makt inte längre får styra utan där vi människor äntligen inser att vi inte har större rätt till naturen än till exempel rådjuren, nässelfjärilarna eller lökgrodorna. I min drömvärld är vi alla beredda att offra lite av sådant vi vant oss vid, men som inte är hållbart, för att rädda allt det fina som trots allt finns kvar.

Nästa år när jag skriver denna text vill jag kunna se tillbaka på 2020 och skriva om hur vi i Svedala naturskyddsförening blivit förebilder för andra och verkligen tagit tag i våra liv, kanske genom att halvera vår konsumtion genom att återanvända saker vi redan har och verkligen tänka efter varje gång vi är på väg att köpa nya prylar, behöver vi verkligen dessa? Vi kanske tog bussen eller tåget istället för bilen, eller ännu bättre, varför inte en uppfriskande promenad. Det kan kräva att våra liv inte blir lika enkla men ack så bra det känns i hjärtat! Varje liten insats är ett steg som leder till nästa och i en hållbarare riktning.

Nu tar vi oss an 2020 med nya friska tag! För barnens och naturens skull!

Anette Barr