Hunneröds mosse

hunnerodsmosse

I Svedala kommuns östra del nära gränsen mot Skurups kommun, söder om f.d. Lemmeströ by och väg E65, ligger i ett låglänt område kallat Hunneröds mosse. På uppdrag av Länsstyrelsen i Malmöhus Län och Jordbruksverket bedriver Svedala Naturvårdsförening sedan år 1988 årlig slåtter och röjning för biologisk mångfald. Den röjda arealen har en yta av 1.5 ha.

Författare: Kjell Gustafsson