Lövgroda

Lövgrodan (Hyla arborea) är Sveriges minsta groda och vår enda trädklättrare. Färgen är vanligen ljusgrön men färger som gul, grå och svart förkommer också. Undersidan är ljus och knottrig. Grodan kan även smälta in i omgivningen genom att skifta färg. På så vis undviker den att bli sedd av både fiender och byten. Dessutom är dess hudsekret giftigt och vid kontakt kan människohud bli infekterad. Lövgrodan spelar i juni juli och kan höras lång väg att stå för nära kan bli plågsamt, lätet kan höras i bra förhållanden upp till fyra kilometer. Området runt Sturup var tidigare kärnområdet för lövgrodan, men när flygplatsen kom försvann dess kärnområde, den minskade väldigt mycket en period men verkar återkomma och sprida sig i sydöstra Skåne, den har ökat så bra att den inte längre är rödlistad, i Svedalaområdet finns den i Börringe/Lemmeströ trakten. Hotet mot Lövgrodan är granplanteringar, inplantering av rovfiskar och igenväxning av dess lekdammar.

 

P1040653 besk

 

 

P1040650

 

Foto: Anette Barr