Klockgentiana

Klockgentiana är en flerårig ört med jordstam från vilken en, ibland flera, stjälkar utgår. Dessa blir 5–40 cm höga och har många, korsvis motsatta blad, som är smalt lansettlika med nedvikta kanter. Man ser oftast endast en toppställd blomma per stjälk, men stjälkarna kan också vara greniga, särskilt om skottet toppas av betande djur. Blomman är klocklik och har ett 5-flikigt foder med spetsiga flikar. Kronan skiljer sig från våra övriga gentianor genom sin påfallande storlek i kombination med den blå färgen. Den blir 3–5 cm lång med 5 korta något utåtböjda flikar och har en mörkt himmelsblå (sällan ljusblå eller vit) färg med 5 grönaktiga strimmor. Blomningstiden inträffar sent, i slutet av juli till september, och blomman pollineras av humlor. Frukten är en avlång kapsel. Klockgentianan finns på ett fåtal ställen i Skåne och minskar markant på grund av minskad hävd och och ökad igenväxning, i Svedala kommun finns ett av de starkaste bestånden av klockgentiana. Klockgentianan är också värdväxt för alkonblåvingen som lägger sina ägg på knopparna. Läs mer om Klockgentianan och Alkonblåvingen under projekt/Hunneröds mosse.

 

Text: Anette Barr.

P1040357