Vårfåglar vid Vomb lördagen den 18/4 – 2015

Efter samling kl. 9.30 vid Sporthallen i Svedala åkte vi mot Vomb. Åtta glada fågelentusiaster började med att promenera längs Kävlingån och Vombs ängar. Solens sken och vi fick se skedand, krickor, gulärla, kärrsnäppor, gluttsnäppor, lövsångare, stjärtand mm. Efter ett par timmars skådning tog vi en fika och fyllde i vår förenings krysslista. Resultatet var […]

Läs mer

Fågelgruppens träff måndagen 20/4

I vackert väder om än lite blåsigt tog vi oss till Börringe mad. Denna kväll var vi 7 personer. Börringe mad är ett relativt nytt våtmarksområde dit vi åker ganska ofta. Där finns nu en ny rastplats på ”rätt” sida av vägen med bänkar och bord. Fåglar som såg denna kväll: Svartsnäppa, gluttsnäppa, rödbena, enkelbeckasin, […]

Läs mer

Fågelgruppens träff måndagen den 13/4

Vi var 8 personer som trotsade kvällens kyla och blåst. Målet för kvällen var Arriesjön. Vi blev rikt belönade eftersom någon observant person upptäckte 2 st svarthuvade måsar ibland alla dessa tusentals skrattmåsar. Svarthuvad mås är en sällsynt men årlig gäst i Sverige. Andra fågelarter som vi observerade: skäggdopping, gråhakedopping, brunand, brun kärrhök, silltrut, vigg, […]

Läs mer