Ordförande har ordet

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att sitta som ordförande under året som gått. 2015 har varit ett år då vi försökt fokusera på att fler ska vilja vara med oss på våra olika aktiviteter genom att bredda utbudet t.ex. med en svampexkursion och några nya studiebesök. Vi har också utökat antalet tillfällen […]

Läs mer