Naverlönn

Naverlönn är en litet träd eller stor buske, upp till ca 10–15 meter hög.
Trädet har finhåriga kvistar och blad. Bladen är relativt långstjälkade, vanligen
5–6 cm långa och mattgröna, bladen har hjärtlik bas och 3–5 äggrunda,
trubbiga flikar. Blommorna är små, gulgröna och sitter i upprätta, glesa
knippen. Arten blommar i maj och förökar sig med frön och stubbskott.

Naverlönn finns vild bara i Svedala kommun i Sverige, i södra Europa finns den
mer allmänt, på en gränsvall mellan 2 gårdar,beståndet anses vara en relik
från ett tidigare större bestånd.

För vägbeskrivning vänligen maila oss på naturskyddsföreningen.

naverlönn