Exkursion till Klosterviken

ONSDAG 26 APRIL 2023 KL. 18:00–19:00

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd anordnar i samarbete med Naturskyddsföreningen en exkursion till Klosterviken.

Klosterviken var ursprungligen en vik till Börringesjön. I samband med dikningsarbeten på 1800-talet sänktes Börringesjön så att Klosterviken snördes av och blev en egen liten sjö.
Under år 2020 påbörjade Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd en förstudie för rehabilitering av Klosterviken. Genom studien påbörjades två nya projekt – Restaurering av strandmiljöer i två områden och återställning av ett naturligare vattenstånd genom dämning av Klosterviken.
Förstudien finansierades av LONA och Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd och de två åtgärdsinriktade projekten finansierades av LONA, Naturskyddsföreningen och Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd.
Klosterviken är ett viktigt rast- och häckningsområde för en rad fågelarter. De rödlistade arterna Svarttärna och Grynsnäcka har sitt hem i Klosterviken, vilket är en av anledningarna till varför det är viktigt att restaurera och bevara våra grunda slättsjöar.
Syftet med projekten är att sakta ned igenväxningen av Klosterviken för att öka ekosystemtjänsterna näringsrening, vattenmagasinering, biologisk mångfald, med mera.
Klosterviken är belägen strax söder om Börringekloster.
Under exkursionen får vi höra mer om arbetet och målet med projektet.

Välkomna!

default

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.