Tornfalksåret 2015

I slutet av maj månad började tornfalksgruppen åka ut och besöka föreningens tornfalksholkar för att ta reda på om falkarna börjat lägga ägg. Häckningarna började lite senare i år på grund av det kyliga vårvädret.Vi har haft 16 lyckade häckningar i våra 30 holkar, vilket har resulterat i 82 ringmärkta ungar.Första ringmärkningen var i 22:an Sjödiken den 11 juni och avslutningen på Hindberget den 25 juni.Projektet startade 1994 och totalt har 1980 ringmärkts.
Text av Anette Barr
tornfalksprojektet2015